De här robotgräsklipparna testas nu i Trädgårdsföreningen.

Vi testar ny teknik för smartare parkskötsel

Publicerad 29 maj 2020

Trädgårdsföreningen är en så kallad testbädd i ett forskningsprojekt som heter Hållbara smarta parker och samordnas av Johanneberg Science park. Genom att testa att använda sensorer och digitala mätverktyg samt automatiserade gräsklippare vill vi minska miljöpåverkan i skötseln av parken.

I Trädgårdsföreningen testar vi nu robotgräsklippare och elektrifierade arbetsmaskiner. Genom ny sensorteknik samlar vi även in data om hur maskinerna används och vi testar sensormätning av fuktighet i marken, samt buller, partiklar och fuktighet i luften. Genom att sensorerna förser park- och naturförvaltningen med bättre kunskaper om behovet hoppas de kunna gå från en frekvensstyrd skötsel till en mer behovsstyrd skötsel.

Mer information om Hållbara Smarta parker

Hållbara Smarta Parker (Sustainable Smart Parks) är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar (park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB), Johanneberg Science Park, Husqvarna AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet samordnas av Johannebergs Science Park och finansieras av deltagande parter samt Vinnova-programmen Utmaningsdriven innovation (UDI) samt Testbäddar för samhällets utmaningar.
Läs mer på: hallbarasmartaparker.com (länkarna öppnas i nytt fönster)