Bokningsstopp

Publicerad 7 april 2020

För att minska risk för smittspridning av covid-19 tar vi inte emot några nya bokningar

Parkens faciliteter i anslutning till våra lokaler uppfyller inte de krav som finns i nuläget på möjligheter till en god handhygien.

Lagerhuset saknar rinnande vatten och närmaste toaletter finns i en annan byggnad. I Palmhuset finns endast ett pentry där man kan tvätta händerna och en toalett i personalutrymmet. Dessa omständigheter, i kombination med starkare uppmaningar om att begränsa sammankomster och se till att vi håller avstånd, gör att vi i dagsläget inte tar emot några nya bokningar.

Om beslutet om bokningsstopp ändras kommer vi informera om detta här på vår hemsida.