Foto: Park- och naturförvaltningen

Rosarkivet

I Rosarkivet samlas västsvenska rosor. Rosorna är värdefulla kulturrosor som har odlats i minst 50 år. De ingår i ett bevarandeprojekt som kallas för POM.

Rosarkivet består av två rabatter, utformade för rosornas bästa. De kustnära sorterna, pimpinell- och vresrosor, växer i en lite kargare miljö med tall, kaprifol och kärleksört som sällskap. I den andra rabatten råder torparromantik med syrén, nävor, riddarsporrar, humle på stör och gammaldags rosor som gallicor och bourbonner.

För bevarande av äldre kulturrosor

Rosarkivet är en del av Programmet för odlad mångfald (POM), en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. POM har med hjälp av engagerade inventerare letat över hela Sverige efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Med inventeringen kommer vi också att få värdefulla kunskaper om hur Sveriges sortiment av kulturrosor förändrats med tiden.

Allt eftersom rosorna som hittats blir ”godkända” som just västkustrosor kommer Rosarkivet att fyllas på.