Foto: Park- och naturförvaltningen

Toaletter

Under vintern är många av våra toaletter stängda. De öppnar igen till sommaren. Vi hänvisar till de offentliga toaletterna på Drottningtorget och vid Bältespännarparken.

Nya allén

Handikapptoaletter öppna varje dag klockan 10-16.
Resterande toaletter stängda under vintern.

Slussgatan

Alla toaletter stängda under vintern.

Vi hänvisar även till de offentliga toaletterna på Drottningtorget samt vid Bältespännarparken.