"Dimman" av Gusten Lindberg

Skulpturer

I Trädgårdsföreningen hittar du både moderna och klassiska skulpturer.

De flesta har blivit placerade i parken i samband med skulpturutställningar.

Skulpturerna ska bidra till en variationsrik och spännande upplevelse av parken.

Många av skulpturerna är inköpta med hjälp av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

I Palmhuset kan du hämta en folder med mer information om skulpturerna i parken.